Kodeks postępowania dla organizacji działających na Ukrainie:

Wspólna inicjatywa na rzecz
przejrzystości i działań antykorupcyjnych

29 września 2023 r. ponad 60 organizacji podpisało Kodeks Postępowania (Code of Conduct) regulujący ich działalność na Ukrainie. Celem inicjatywy jest umocnienie społeczeństwa obywatelskiego działającego na Ukrainie oraz promowanie odpowiedzialnych postaw. Kodeks ma na celu zapewnienie skuteczności działań pomocowych oraz zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności. Dokument podkreśla również rolę organizacji działających na Ukrainie, które mogą odgrywać rolę w odpowiednim raportowaniu zachowań korupcyjnych.

This form allows non-governmental organization to join the W4UA Code of Conduct initiative. By signing this conduct, you express your interest in implementing the principles and values that this Code promotes. Once you fill out the details, we will be in contact with you to provide information about the next steps.

  Kodeks Postępowania, pod którym podpisało się już wiele organizacji, nadal pozostaje otwarty na nowych sygnatariuszy. Wszystkie organizacje humanitarne działające na Ukrainie mogą włączyć się w tę inicjatywę, poprzez przyjęcie zasad zawartych w Kodeksie.

  Przeczytaj więcej na temat korzyści dla twojej organizacji
  jako sygnatariusza Kodeksu Postępowania (wg. Future for Ukraine)

  Kodeks Postępowania to wspólna inicjatywa Fundacji World For Ukraine, Ukraine Focus, Rotary International, Razom, Future for Ukraine, Global Empowerment Mission, Project Nadiya, Let’s do it Ukraine, oraz waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies (CSIS). Wspieramy rozwój organizacji stojących za tą inicjatywą oraz zapraszamy do wnoszenia nowych inicjatyw oraz do aktywnej partycypacji.

  Inicjatorzy podpisania Kodeksu Postępowania:

  Video: First day of 2023 World for Ukraine summit in Rzeszów concludes (TVP World)

  Cele inicjatywy:

  1. Podnoszenie świadomości

  Kodeks Postępowania przede wszystkim ma na celu podnoszenie świadomości na temat pożądanych postaw etycznych, podkreślając kluczowe wartości i zasady, które powinny towarzyszyć każdej organizacji działającej na Ukrainie. Aby to zrobić, udostępniamy możliwość podpisania Kodeksu Postępowania szerokiemu gronu organizacji pozarządowych.

  1. Budowanie zdolności

  Sam podpis jednak nie wystarczy. Dlatego, wspólnie z grupą organizacji stojących za tą inicjatywą, organizujemy spotkania i szkolenia, które precyzują sposoby, w jaki organizacje mogą wdrażać te zasady: od szczegółowego raportowania dystrybucji pomocy humanitarnej po komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po podpisaniu Kodeksu Postępowania, organizacja jest zapraszana do uczestnictwa w tych online’owych spotkaniach mających na celu budowanie właściwych zdolności.

  1. Implementacja

  Ostatecznie każda organizacja musi wewnętrznie wdrażać pożądane wartości. Może to wymagać dostosowania do nowych procedur, metod administrowania lub technik raportowania. Powinien to być wysiłek grupowy, zwiększający świadomość i partycypację personelu. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie Kodeksu Postępowania przyniesie korzyści nie tylko samej organizacji, ale może poprawić jej wiarygodność w oczach potencjalnych darczyńców, a także wzmocni społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie w szerszym kontekście.

  Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie, zobacz także:
  https://www.csis.org/analysis/ensuring-ngo-accountability-reconstruction-and-humanitarian-relief-ukraine 
  – https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-opinion-ukraine-war-recovery-ngo-charities-monitoring-20230818-hbmnuxbo4vdl5nkhcu6vrx42qy-story.html

  „Kodeks Postępowania to narzędzie przynoszące wiele korzyści. Może pomóc w budowaniu reputacji Twojej organizacji charytatywnej i pokazać darczyńcom, że jesteś przywiązany do tych samych wartości co oni. Musimy zwiększyć świadomość i znaczenie Kodeksu Postępowania. Umieszczamy ten Kodeks w centrum naszej działalności, zapewniając, że każde nasze działanie odzwierciedla niezachwiane przywiązanie do wartości w ramach naszej misji.”

  Olena Nikolaienko, Prezes Future For Ukraine USA & Polska, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju FFU International

  „Odbudowa Ukrainy to jedno z największych wspólnych wyzwań dla Europy w nadchodzących latach. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest zaangażowanie wielu podmiotów i ścisła współpraca z ukraińskimi władzami na wszystkich poziomach, w tym na poziomie lokalnym. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę uregulowania zasad prowadzenia tych działań, ponieważ pomoże to zbudować większe zaufanie i przybliży Ukrainę do Europy – także w kontekście europejskich standardów biznesowych, na które nasze firmy kładą wielki nacisk.”

  Rafał Dutkiewicz, Prezes Konfederacji Pracodawców Polskich