AKREDYTACJA MEDIÓW

media@w4ua.com

W mailu prosimy podać:
Imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres redakcji, numer legitymacji prasowej, opis wnoszonego sprzętu audiowizualnego (aparaty fotograficzne, kamery, rejestratory dźwięku, statywy, oświetlenie, inne).

Zastrzeżenie:
Akredytacja medialna jest zarezerwowana wyłącznie dla pracowników mediów (fotografia, radio, telewizja, film, agencje informacyjne i portale internetowe), którzy reprezentują organizację medialną, formalnie zarejestrowaną w kraju uznanym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Uwaga:

  1. Freelancerzy
    Wszystkie prośby od niezależnych dziennikarzy i fotografów powinny zawierać skan listu podpisanego przez redaktora naczelnego, potwierdzającego zleconą relację z wydarzeń. Oryginał listu do wglądu podczas rejestracji.
  2. Media internetowe, influencerzy, youtuberzy
    Każda akredytacja będzie rozpatrywana indywidualnie, biorąc pod uwagę: dotychczas publikowane treści, oryginalność treści, zasięgi. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odmowy akredytacji bez podania przyczyny.

Kontakt do biura prasowego

media@w4ua.com