Szczyt 2022

  • 6 ścieżek tematycznych
  • ponad 50 paneli dyskusyjnych
  • 4 sympozja
  • 12 wydarzeń dodatkowych
  • stoiska wystawiennicze
  • wydarzenia artystyczne

O WYDARZENIU

Szczyt W4UA porusza kluczowe aspekty aktualnej światowej mapy pomocy humanitarnej która dotyczy konfliktu na Ukrainie. To historia bólu i wyrzeczeń ale również opowieść o nadziei i sukcesach. Naszym celem jest wzmocnienie aktualnych działań pomocowych oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i samorządami. Organizujemy Szczyt W4UA ponieważ współpraca powinna opierać się na zdefiniowaniu aktualnej sytuacji ukraińskiego społeczeństwa i rzeczywistej skali potrzeb kraju dotkniętego wojną.

Oprócz tematów humanitarnych, Szczyt W4UA to również przestrzeń gdzie omawiamy natychmiastowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wykorzystania zasobów energetycznych, form współpracy międzynarodowej z biznesem i startupami na Ukrainie oraz planami odbudowy przestrzeni miejskich. Ze względu na tą tematykę społeczno-gospodarczą, wydarzenie kierowane jest również do przedsiębiorców i firm, które aktywnie angażują się w działania w tych obszarach.

Wierzymy w synergię wysiłków pomocowych. Otwarta formuła szczytu przewiduje udział przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych a także reprezentantów biznesu zarówno ze świata, z Ukrainy oraz z Polski. Zapraszamy firmy które odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu odpowiedzi na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz wspierają działania pomocowe. Wszystkie te podmioty tworzą spójny ekosystem pomocowy, oferujący Ukrainie skuteczną i długofalową pomoc w ograniczaniu skutków wojny. 

Ścieżki tematyczne

Pomoc humanitarna
Ożywienie gospodarki
Światowe bezpieczeństwo żywnościowe
Odbudowa obszarów miejskich i infrastruktury                        
Zdrowie i dobrobyt rodzin
Bezpieczeństwo i sprawiedliwość transformacyjna 

Goście

Agenda

Dzień 1: 7.12.2022 – INAUGURACJA W4UA

Debaty okrągłego stołu na tematy ogólnospołeczne, gospodarcze i zdrowotne. Warsztaty z organizacji pomocy i obsługi wolontariatu, komunikacji kryzysowej i zarządzania informacją w warunkach kryzysu humanitarnego.

Dzień 2: 8.12.2022 – NATYCHMIASTOWE WYZWANIA I POTRZEBY (IMMEDIATE CHALLENGES AND NEEDS)      

Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy oraz reprezentantów innych krajów w panelach otwierających. Główne zakresy tematyczne: aktualna sytuacja humanitarna na Ukrainie i pomoc uchodźcom, stan społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, międzynarodowe projekty pomocowe, wyzwania Ukraińskich kobiet i osób starszych, ochrona zdrowia, zagrożenia związane z kryzysem żywnościowym i energetycznym oraz wiele innych. Również prezentacje działań organizacji pomocowych i ich potrzeb finansowych w specjalnym programie ‘matchmaking’.

Dzień 3: 9.12.2022 – SPOJRZENIE W PRYSZŁOŚĆ (FUTURE OUTLOOK)

Warsztaty, panele dyskusyjne, prezentacje książek i wiele innych. Główne tematy: odbudowa ukraińskich miast i infrastruktury oraz dziedzictwa historycznego, długofalowe potrzeby sektora zdrowia, zabezpieczenie i edukacja dzieci, perspektywy powrotów uchodźców do ojczyzny, wsparcie biznesu i przedsiębiorstw dla odbudowy Ukrainy oraz wiele innych. Ten dzień w szczególności skupi się na tematach długoterminowego planowania kryzysowego w kontekście Ukraińskich miast, wspieranych przez przedstawicieli Ukraińskich miast oraz Rady Europy.

Szczegółowy program wydarzenia może podlegać zmianom.

Freedom on fire

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom (2022) to wielokrotnie nagradzany film dokumentalny Evgeny Afineevsky’ego, który zostanie pokazany pod czas W4UA Summit. Zrealizowany z surowych materiałów filmowych i ekskluzywnych wywiadów z ludźmi przesiedlonymi w wyniku trwającego konfliktu.Ten film pokazuje, jak duch jedności wzmacnia bojowy duch nawet w najciemniejszych czasach w kraju.

Kiedy Władimir Putin rozpoczął niesprowokowaną inwazję na Ukrainę na początku 2022 roku, jej obywatele instynktownie odnowili strategie przetrwania, które podtrzymywały ich osiem lat wcześniej podczas powstania na Majdanie. Afineevsky i jego zespół nie ograniczają się do jednego miasta I kierują obiektywy kamer do kilku krajów, śledząc zarówno Ukraińców próbujących uciec, jak i tych, którzy poprzysięgli zostać. Ten dokument dogłębnie przygląda się kryzysowi humanitarnemu, opowiadając historię dzieci, matek, żołnierzy, lekarzy, artystów, wolontariuszy, duchownych i dziennikarzy oraz o tym, jak przechodzą przemianę, będąc świadkami ciągłego zniszczenia i rozlewu krwi.