ORGANIZATOR

Organizatorem W4UA Summit jest Fundacja World for Ukraine

World for Ukraine Foundation (W4UAF)
953 Jasionka
36-002 Jasionka, Polska

KRS Number: 0000992747
EU Tax identification numer: PL5170429101
REGON Number: 523151978

Biuro W4UA

contact@w4ua.com

Program i Prelegenci

Klaudia Klonowska
program@w4ua.com

Sponsorzy

Bartosz Staniszewski
bartosz.staniszewski@w4ua.com

Biuro prasowe

media@w4ua.com

Hotele

Dominika Wiech
reservation@w4ua.com

Strefa Ekspozycji Partnerów

Kamila Mołoń
kamila.molon@cwkoperator.pl

Dołącz do nas