Program

Ścieżki tematyczne

Pomoc humanitarna

 • Innowacyjne technologie w pomocy humanitarnej
 • Wsparcie dla uchodźców
 • Osoby wewnętrznie przesiedlone
 • Partnerstwa z samorządami
 • Pomoc w strefie frontu
 • Wsparcie dla tych, którzy pomagają
 • Kodeks etyczny pomocy humanitarnej

Sprawiedliwość

 • Wyzwania infrastruktury prawnej
 • Reparacje wojenne
 • Naruszenia praw człowieka
 • Zbrodnie przeciwko dzieciom

Odbudowa

 • Strategie ESG dla Ukrainy
 • Bariery akredytacji zawodowej
 • Odporność infrastruktury
 • Perspektywy budownictwa

Zdrowie

 • Wojna i zdrowie psychiczne
 • Pomoc dla seniorów
 • Bezcenne doświadczenia medycyny pola walki
 • Odporny system ochrony zdrowia
 • Dobrostan dzieci
 • Rehabilitacja weteranów

Dezinformacja

 • Nowe technologie w dezinformacji
 • Aktualny krajobraz propagandy
 • Zapobieganie znużeniu wojną
 • Społeczeństwo obywatelskie kontra dezinformacja