Organizatorem Szczytu W4UA jest Fundacja World for Ukraine. Do naszych celów należą integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych, a także obrona praw człowieka. Podejmujemy działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich w oparciu o wartości i standardy państw Unii Europejskiej.

Szczyt W4UA finansowany jest ze środków własnych Fundacji, sprzedaży biletów i wpłat sponsorów. Wszystkie przychody uzyskane ze sprzedaży biletów na W4UA Summit 2022, po odjęciu kosztów organizacyjnych zasilą konto Fundacji i zostaną przekazane na  jej cele statutowe.

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest integracja i wspieranie działań: organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych, a także obrona praw człowieka poprzez działania na rzecz:

  1. Współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa miedzynarodowego;
  2. Budowania partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a innymi państwami, a także pomiędzy obywatelami tych państw;
  3. Działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich w oparciu o wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  4. Działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich;
  5. Bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.
  6. Działania na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspierania i podejmowania wspólnych inicjatyw w tych dziedzinach.

Rada Fundacji:

  • Stanisława Szymańska
  • Zbigniew Klonowski
  • Robert Tuczyński

Zarząd Fundacji:

  • Kamil Szymański – prezes zarządu

Zobacz statut Fundacji World for Ukraine

Wesprzyj nas

Zapraszamy do finansowego wsparcia Fundacji World For Ukraine.
Twoja wpłata zostanie wykorzystana na statutowe działania Fundacji.