Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo w zakresie ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, doradztwo w zakresie obowiązujących procedur i przepisów celnych.

Zapewniamy pełną organizację wszystkich procedur celnych od załadunku do dotarcia do urzędu celnego przeznaczenia wraz z wszystkimi kontrolami .

Nasza działalność obejmuje kompleksowe wsparcie merytoryczne i formalne dla uczestników obrotu międzynarodowego. Optymalizujemy łańcuchy   dostaw poprzez łączenie, koordynację i wsparcie w szerokim wachlarzu usług

Dostarczamy wiedzę z zakresu norm i przepisów związanych z międzynarodową wymianą handlową. Programy szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb firm i wymogów rynku. Pomagamy pracownikom firm i instytucji zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w dżungli przepisów celnych oraz pokazujemy im w jaki sposób prawidłowo dokonać zgłoszeń operacyjnych.

Oferujemy usługi audytu celnego umożliwiające pozytywną weryfikację firmy przez organy celne.

Zapewniamy pomoc w kontroli poprawności wszystkich aspektów działalności firmy, których zakres pozostaje w obszarze zainteresowania organów celnych.